Kurs ten przeznaczony jest dla osób chcących pracować w dogoterapii. W zależności od tego jak ma wyglądać praca przyszłego psa terapeutycznego kurs dostosowywany jest indywidualnie do potrzeb przyszłej pracy oraz możliwości i predyspozycji psa. Zakres umiejętności doskonalonych na kursie wybierany jest z listy poniżej.

Praca w dogoterapii lub terapii w asyście psa jest niezwykle wymagająca dla zwierzęcia. Przykładamy wagę nie tylko do tego, by pies był technicznie przygotowany w zakresie komend czy samokontroli. Skupiamy się na dobrostanie, realizowaniu potrzeb gatunkowych psa i wspieraniu go w radzeniu sobie ze stresem.

Kurs specjalistyczny do pracy w dogoterapii obejmuje:

→ Przypomnienie lub omówienie naszego podejścia w przypadku, gdy klient szkolił psa samodzielnie:

 • teoretyczne przedstawienie zasad szkolenia i sposobu nauki psów,
 • omówienie zasad komunikacji psów,
 • omówienie potrzeb gatunkowych psów i sposobów ich zaspokajania,
 • dobór odpowiednich narzędzi spacerowo-treningowych,
 • naukę prawidłowej zabawy z psem.

→ Hartowanie podstawowych komend i rozwijanie nowych umiejętności:

 • skupianie uwagi, komenda „patrz” przy rozproszeniach,
 • przywołanie (do mnie) wraz z komendą zwalniającą
 • chodzenie na luźnej smyczy przy rozproszeniach
 • komenda „noga” – zajmowanie pozycji przy nodze,
 • chodzenie przy nodze, zwroty, również bez smyczy,
 • komenda „zabawa” i przerywanie zabawy komendą „puść”,
 • komenda „poczekaj – proszę” – nauka cierpliwości,
 • siad, leż, stój – hartowanie na różnych płaszczyznach i z marszu,
 • zostań w pozycji siad,
 • zostań w pozycji leżeć,
 • zostań w pozycji stój,
 • aportowanie,
 • komendy optyczne,
 • niepodejmowanie znalezionego pokarmu.

Umiejętności i kompetencje niezbędne w pracy psa terapeutycznego i jego przewodnika:

 • teoretyczne przedstawienie celów i zasad pracy w dogoterapii,
 • pogłębiona socjalizacja i habituacja (dostarczanie wszechstronnych bodźców),
 • nauka cierpliwości, odwrażliwianie na dotyk, dźwięki, zapachy i nieprzewidziane zdarzenia,
 • akceptacja kontaktu z przyjaźnie nastawionym nieznajomym w różnych pozycjach (podchodzenie do osób obcych i akceptowanie podchodzenia do psa przez osoby obce),
 • praca w grupie osób,
 • aportowanie – przynoszenie przedmiotu do ręki i na kolana, przynoszenie przedmiotu wskazanej osobie,
 • akceptacja podstawowej pozycji relaksacyjnej i obejmowania,
 • akceptacja widoku i odruchów chorego oraz sprzętu medycznego (kule, wózki itp.),
 • chodzenie na luźnej smyczy po obu stronach przewodnika, spacer z obcą osobą,
 • niepodejmowanie znalezionego pokarmu,
 • nauka właściwego podejmowania pokarmu – z otwartej dłoni, chwyt pęsetowy,
 • egzekwowanie językiem z zaciśniętej dłoni, z różnych miejsc ciała osoby,
 • jedzenie na komendę „proszę”,
 • komenda „dotknij” i „przytul”,
 • nauka targetowania – czyli podążania za wskaźnikiem, w celu pokonywania przeszkód w trakcie zajęć dogoterapii (tunel, slalom, hula-hop),
 • elementy pracy węchowej i tropienia wzbogacające codzienne życie psa pracującego.
  kształtowanie wielu przydatnych umiejętności przy pomocy klikera lub tradycyjnie,
 • sztuczki do wyboru.

Zajęcia specjalistyczne przeznaczone dla osób chcących działać w dogoterapii.
Warunkiem uczestnictwa jest zaliczenie testów predyspozycji do pracy w dogoterapii i opanowanie poziomu posłuszeństwa podstawowego.
Terminy spotkań ustalane indywidualnie.
Cena i długość programu szkoleniowego (minimum 20 spotkań) ustalane indywidualnie z zainteresowanymi w zależności od predyspozycji i dotychczasowych umiejętności psa.
20 indywidualnych godzinnych spotkań w zróżnicowanym otoczeniu – koszt programu 1600 zł.