RODO - Dogfield

RODO

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUG

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r., (które weszło w życie dnia 25.05.2018 r.) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych, informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma „Dogfield Joanna Ciarkowska”, zwana dalej Dogfield.
2. We wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz ich ochrony prosimy kontaktować się z Administratorem Joanną Ciarkowską, pod adresem e-mail biuro@dogfield.pl.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w takich celach, jak:

podpisywanie umowy na świadczenie usług szkoleniowych i behawioralnych,
umawianie się na zajęcia,
pobieranie opłat,
komunikowanie się za pośrednictwem poczty elektronicznej, Messengera, telefonu,
marketing bezpośredni (otrzymywanie informacji o usługach),
realizacja obowiązków prawnych wynikających z prawa polskiego oraz unijnego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i skorzystania z naszych usług. Podanie danych i zgoda na ich przetwarzanie w celach marketingu bezpośredniego nie jest wymagane w celu skorzystania z usług Dogfield.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Państwa dane osobowe mogą być przekazane następującym osobom:

pracownicy oraz współpracownicy Dogfield,
administrator strony internetowej www.dogfield.pl
podmioty świadczące na rzecz szkoły w zakresie obsługi marketingowej i reklamowej (w niezbędnym do realizacji tych usług zakresie),
podmioty świadczące na rzecz szkoły w zakresie obsługi informatycznej (platformy e-learningowe, hosting stron internetowych).

Czas przechowywania Pana/Pani danych:

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz świadczenia usługi będą przechowywane przez cały okres trwania usługi oraz po jej zakończeniu, do czasu przedawnienia roszczeń z nią związanych (według Kodeksu Cywilnego).

Dane przetwarzane w celach marketingowych będą przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania zgody na ich przetwarzanie.

Dane przechowywane w celach realizowania obowiązków prawnych (księgowość) będą przechowywane przez wymagany okres 5 lat.
Prawa przysługujące Panu/Pani w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

1. Prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia oraz przenoszenia.

2. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (np. zaprzestanie przetwarzania ich w celach marketingowych).

3. Wniesienie sprzeciwu w kwestii przetwarzania danych.

4. Wniesienie skargi do organu nadzorczego.

Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać od nas żadnych wiadomości reklamowych czy promocyjnych, prosimy o kontakt na podany powyżej adres e-mail Administratora. Natychmiast usuniemy Państwa adres z listy mailingowej. Prosimy także o kontakt na powyższy adres w celu usunięcia lub sprostowania danych.

NIP 692 223 35 89

Regon 020662300