Grupowe doskonalenie posłuszeństwa - Dogfield

Pakiet 5 spotkań w grupie, skierowany do absolwentów indywidualnych oraz grupowych kursów z zakresu podstawowego posłuszeństwa. W ramach tych zajęć w kameralnej grupie ćwiczymy skupienie, posłuszeństwo i relaks w towarzystwie innych psów. Rozwijamy umiejętności nabyte w ramach kursów podstawowych.

Dla kogo: absolwenci kursów podstawowego posłuszeństwa

Liczba spotkań: 5

Czas trwania spotkania: 60 minut

Częstotliwość: 1 raz w tygodniu

Miejsce: plac szkoleniowy w Sadowicach, ulica Letniskowa 1

Cena kursu: 450 zł

Terminy startu grup doskonalących są ustalane z absolwentami kursów podstawowego posłuszeństwa zainteresowanymi uczestnictwem.