SKUTECZNE PRZYWOŁANIE BEZ TAJEMNIC - Dogfield

Skuteczne, możliwie niezawodne przywołanie jest także gwarancją bezpieczeństwa psa puszczonego luzem. Podczas kursu Skuteczne przywołanie bez tajemnic skupiamy się właśnie na tej umiejętności. Budujemy hasło, które zawsze i wszędzie będzie oznaczało dla psa „porzuć wszystko i leć do swojego człowieka”!
Zaczynamy od ćwiczeń zabaw, które dokładnie tłumaczą psu komendę „do mnie”. Wszystko odbywa się w atmosferze przyjemnej i wesołej gry, którą pies bardzo chętnie podejmuje. Wymagania podnosimy niepostrzeżenie, stopniowo budując odległość i ucząc się odwoływania psa od różnych rozproszeń.

W trakcie kursu pracujemy między innymi nad następującymi umiejętnościami:

  • budowa motywacji psa i chęci przebywania blisko przewodnika,
  • poprawa komunikacji i wzmocnienie zaufania,
  • skupienie na przewodniku (komenda „patrz”)
  • nauka skutecznej, motywującej zabawy z psem,
  • spacerowanie w sposób realizujący potrzeby gatunkowe.

Na życzenie możemy też zbudować awaryjne przywołanie psa na dźwięk gwizdka.

Dla kogo: psy od 6. miesiąca życia
Liczba spotkań: 5
Czas trwania spotkania: 60 minut
Częstotliwość: 1 raz w tygodniu
Miejsce: według ustaleń z instruktorem
Cena kursu: 600 zł