LUŹNA SMYCZ DLA UPARTYCH - Dogfield

Ciągnięcie na smyczy to jeden z najczęstszych problemów, z którymi borykają się opiekunowie psów. To zachowanie ma wiele przyczyn – wskażemy je i pomożemy wybrnąć z błędnego koła. Gdy pies potrafi iść nie napinając smyczy, spacer staje się przyjemnością zarówno dla niego, jak i dla człowieka. Program kursu Luźna smycz dla upartych powstał po to, by rozwiązywać problemy „psich ciągników” na każdym etapie „zaawansowania” w ciągnięciu.
Na początku kursu dobieramy odpowiednie narzędzia spacerowe, następnie uczymy się od początku używać ich prawidłowo – tak, by nie powodować sytuacji, w których pies zaczyna ciągnąć. Pomagamy zapanować nad własnymi emocjami i czytelnie komunikować psu swoje oczekiwania.

W trakcie kursu pracujemy między innymi nad następującymi umiejętnościami:

  • spacerowanie w sposób, który realizuje potrzeby gatunkowe psa,
  • wzmacnianie chęci przebywania przy przewodniku,
  • nauka prawidłowej zabawy z psem,
  • nauka skutecznego przywołania,
  • skupienie uwagi na przewodniku,
  • dostawienie do nogi i przejście w skupieniu,
  • elementy samokontroli (niepodejmowanie pokarmu).

Dla kogo: psy od 6. miesiąca życia
Liczba spotkań: 5
Czas trwania spotkania: 60 minut
Częstotliwość: 1 raz w tygodniu
Miejsce: według ustaleń z instruktorem
Cena kursu: 600 zł