KONSULTACJA BEHAWIORALNA - Dogfield

To forma konsultacji, która polega na zebraniu szczegółowego wywiadu i próbie ustalenia przyczyn problemu. Konsultujemy i prowadzimy terapię zachowań psów.Konsultacje, a następnie terapia zachowań są szczególnie przydatne w następujących problemach:

 • agresywne zachowania wobec ludzi (w tym dzieci),
 • agresywne zachowania wobec innych psów,
 • konflikty pomiędzy zwierzętami żyjącymi razem (psami, psem i kotem),
 • problemy związane z nieobecnością człowieka (wycie, szczekanie, niszczenie przedmiotów, niepokój),
 • lęk, fobie, widoczne napięcie,
 • nadpobudliwość,
 • zaburzenia łaknienia,
 • stereotypie i zachowania kompulsywne (np. chodzenie w kółko, nadmierne wylizywanie łap),
 • napięta relacja pomiędzy psami lub psem a kotem,
 • zaburzenia nastroju – depresja, apatia,
 • nadmierna szczekliwość,
 • zaburzenia związane z okresem starzenia się psa,
 • trudności wynikające z dużej zmiany w życiu (przeprowadzka, adopcja ze schroniska lub fundacji, pojawienie się drugiego zwierzęcia lub dziecka),
 • <inne, nietypowe problemy

Pomagamy nie tylko wtedy, gdy pojawią się problemy. Chętnie współpracujemy z osobami, które decydują się na adopcję psa lub powiększenie ludzkiej rodziny – podpowiadamy, jak usprawnić komunikację, jak zmniejszyć psi (i ludzki) stres w tej nowej sytuacji i możliwie najlepiej zadbać o potrzeby psa.

Pracujemy całościowo, zbierając informację na temat stanu zdrowia psa, jego przeszłości i teraźniejszego trybu życia. Poszukujemy trafnych rozwiązań i indywidualnie dobranych dróg pracy.

Konsultacja behawioralna odbywa się zazwyczaj w domu klienta. Wyjątkiem są sytuacje, gdy zaobserwowanie problemowego zachowania wymaga wyjścia w inne miejsce. Pierwsza konsultacja przebiega w trzech etapach:

 1. WYWIAD – zbieramy szczegółowe informacje o psie oraz jego relacji z domownikami. Pytamy o stan zdrowia, doświadczenia w przeszłości, codzienne zwyczaje. To szczegółowy i czasochłonny etap, od którego zależy powodzenie całej współpracy.
 2. SFORMUŁOWANIE DIAGNOZY – w porozumieniu z opiekunami definiujemy problem i określamy priorytety w terapii.
 3. PROPOZYCJA PROGRAMU DZIAŁANIA – omawiamy konieczne zmiany i etapowe działania, które prowadzą do rozwiązania problemu. Nie skupiamy się na samym, wyizolowanym z całości zachowaniu – działamy holistycznie, proponując tyle zmian, ilu potrzebuje pies i jego ludzie do osiągnięcia dobrego samopoczucia.

Po konsultacji wysyłamy materiały i podsumowanie. Jesteśmy też do dyspozycji, by wspierać klientów w podejmowanych działaniach. Po około 2-4 tygodniach spotykamy się ponownie, by omówić proces i ustalić dalszy tok postępowania.

Cennik:

250-280 zł za konsultację w zależności od problemu (do 1,5 godziny)

30 zł za każde kolejne rozpoczęte 30 min

120 zł za każdą kolejną konsultację (1 godzina)

Koszt dojazdu poza Wrocław liczony osobno – 1 zł za km od Centrum Wrocławia